Master Any Lighting Setup With The Help Of set.a.light 3D

Damian and Tim ( OK Go ) discuss the making of the video for "I Won't Let You Down."

10/30/2014 ISO 1200 Magazine 0 Comments


CREDITS:

Creative Director: Morihiro Harano
Art Director: Jun Nishida
Director: Kazuaki Seki and Damian Kulash, Jr.
Choreographer: furitsukekagyou air:man

Cameraman: Makoto Okuguchi
Lighting: Akiyoshi Irio
GRIP: Takashi Taniguchi
DIT: Taito Oyama
Multi-Copter Pilot: Kenji Yasuda
Stylist: Kazuki Yunoki
Hair Make: Asuka Fujio
Sound Operator: Isao Yoshida
Location Coordinator: Kyohei Kitamura
Online Editor: Shunsuke Kakuuchi, Takashi Tanaka
Colorist: Shigeyuki Toriumi
Translator: Aiko Ishikawa, Ryuzo Tsutsui, Sumire Matsumura

UNI-CUB: Kazuyuki Iwata, Hirokazu Hara, Shinichiro Kobashi, Makoto Hasegawa
Mass Games Design + Previsualization: Daisuke Sasaki, David Robert, Munechika Inudo, Yoshifumi Sadahara, Gilles Brossard
Interactive: Ryo Tsukiji, Kousei Motoyoshi, Nobuaki Arikata, Kenshiro Nakashima, Junichi Arakawa, Masanobu Ishii, Yusuke Kitani
Making-of: Makoto Kubota

Watch the video here:
Text and video via OK Go

0 comments: